Zákaznícky servis

Prečítajte si naše rady, ako postupovať ak máte nejaký problém. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, môžete kontaktovať náš zákaznícky servis emailom alebo na chate. Predtým, než nás kontaktujete, si, prosím, prečítajte nasledovné postupy zákazníckeho servisu:

Štandartné vrátenie tovaru

Nesprávny výrobok

Poškodený výrobok

Zmena adresy

Chýbajú časti výrobku

Zrušenie objednávky

Výrobok neprišiel

Výrobok nefunguje

Často kladené otázky

Ako sa počíta lehota 14 dní?
 • Trvá 14 kalendárnych dní (nie pracovných).
 • Začína bežať nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom (napr. ak si prevezme zákazník tovar v piatok, doba pre odstúpenie sa počíta od soboty vrátane).
 • Pre dodržanie lehoty je kľúčové, kedy ste nám svoje rozhodnutie o zámere vrátiť tovar oznámili (vyplnením online formulára, odoslaním e-mailu alebo odoslaním balíka so sprievodným listom).
V akom stave mám tovar vrátiť?

Tovar uveďte do pôvodného stavu, aby sme vám mohli vrátiť jeho plnú cenu. V prípade zistena opotrebovania sme oprávnený ponížiť vrátenú čiastku.

U niektorých výrobkov je z hygienických dôvodov nutné vrátiť výrobok nepoužitý a prípadne nerozbalený.

Môžem vrátiť iba jeden výrobok z objednávky?

Áno. U objednávok s viacerými výrobkami môžete vrátiť ľubovoľný počet výrobkov a ostatné si ponechať.

Aké dokumenty je potreba priložiť?

Doporučujeme zadať online požiadavku a postupovať podľa uvedených pokynov.

Všetko môžete prípadne vybaviť taktiež vyplnením formulára Odstúpenie od kúpnej zmluvy. Potom vložte vyplnený formulár a kópiu dokladu o kúpe do balíka.

Ako mám tovar správne zabaliť?
 1. Zvoľte vhodnú krabicu s ohľadom na rozmery a hmotnosť tovaru. Krabica by mala byť vždy s rezervou minimálne o niekoľko centimetrov väčšia ako tovar, aby bolo možné kraje vyplniť vhodným tlmiacim materiálom.
 2. Priestor v krabici vyplňte tlmiacim materiálom tak, aby sa tovar v krabici nemohol pohybovať.
 3. Do balíka vložte faktúru a vyplnený formulár odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy.
 4. Všetky strany balíka prelepte lepiacou páskou, aby nedošlo k rozlepeniu v priebehu prepravy.
Kedy mi vrátite peniaze?

V prípade vrátenia na váš bankový účet odosielame peniaze bežne do 5-tich pracovných dní od obdržania zásielky na našom reklamačnom oddelení.

Sú možnosti vrátenia tovaru zadarmo?

Pokiaľ využijete odoslanie zásielky iným ako naším dopravcom, náklady na vrátenie tovaru sú v tomto prípade na strane kupujúceho a nemožno žiadať o ich preplatenie.

Dorazil mi poškodený tovar, čo mám robiť?

Pokiaľ vám dorazil poškodený tovar, čo najskôr nám túto skutočnosť oznámte emailom na alterita@alterita.sk

Na ktorý tovar sa nevzťahuje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v 14-tich dňoch?

Zo zákona spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy hlavne, pokiaľ sa jedná o:

 1. Služby
  Napr. predĺžená záruka, poistenie zásielky, niektoré druhy prepravy, inštalácia spotrebiča, …
 2. Tovar na zákazku
  Jedná se o tovar, který bol vyrobený alebo upravený podľa požiadavky zákazníka.
 3. Hygienické výrobky
  Napr. zubné kefky, sluchadlá do uší, spodná bielizeň, erotické pomôcky, …
 4. Tovar podliehajúci rýchlej spotrebe
 5. Media
  Napr. videohry, hudobné nosiče, predplatné, …
 6. Ubytovanie, doprava alebo zážitkové poukazy s konkrétnym termínom
 7. Náhradný dieľ použitý v rámci servisného zásahu
  Pokiaľ v rámci servisného zásahu došlo k inštalácií nového náhradného dielu, tak tento dieľ už nie je možné vrátiť.

Výnimkou sú prípady, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne zjednané.

Aká je možnosť a rozsah vyskúšania tovaru?

Vyskúšanie znamená sprevádzkovanie tovaru a primerané otestovanie všetkých funkcií, ktoré má tovar spĺňať podľa požiadavky zákazníka. Nemalo by však dôjsť k jeho opotrebovaniu.

Pokiaľ to nie je vyslovene nutné, neodlepujte ochranné fólie displejov a lesklých častí tovaru a samolepky výrobcu.

U niektorých výrobkov je z hygienických dôvodov nutné vrátiť výrobok nepoužitý a prípadne nerozbalený.

Musím tovar vrátiť v nepoškodenom obale?

Obal nie je pre vrátenie tovaru nevyhnutný, ak sa nejedná napríklad o limitovanú edíciu, zberateľský kúsok, pri ktorých sa aj obal započítava do hodnoty výrobku.

Pokiaľ ale máte možnosť, vráťte nám produkt v pôvodnom obale, uľahčí nám to jeho ďalší prípadný predaj.

Čo ak sa tovar pri používaní poškodil?

Výrobok môžete vrátiť aj pokiaľ je čiastočne poškodený, v takom prípade však budeme mať právo znížiť vrátenú čiastku o čiastku predstavujúcu zníženie hodnoty vráteného tovaru spôsobené jeho poškodením.

Čo ak vrátim tovar nekompletný, napr. bez príslušenstva?

Aby ste pri vrátení tovaru dostali späť celú čiastku zaplatenej kúpnej ceny, musí byť vrátený tovar kompletný, teda vrátane všetkého príslušenstva, ktoré bolo súčasťou predajného balenia. Ak napríklad vrátite telefón bez slúchadiel, máme právo znížiť vrátenú čiastku o hodnotu chýbajúceho príslušenstva.

Čo znamená Odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu?

Pokiaľ se výrobok zakúpili v našom obchode ako spotrebiteľ (nemáte na fakture uvedené IČO), máte v súlade s ustanovením § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Tohoto práva môžete využiť vo chvíli, kedy vám výrobok z nejakého dôvodu nevyhovuje alebo neodpovedá vašim predstavám.

V rámci procesu vrátenia môžete byť vyzvaní pre uvedenie dôvodu vrátenia. Pre nás je táto informácia hodnotná, využívame ju na zlepšenie ponuky produktov. Poskytnutie však nie je povinné a dôvod uvádzať nemusíte.

Výrobok je zakúpený na IČO, môžem odstúpiť od kúpnej zmluvy?

Áno. Pre všetkých podnikateľov (firemných zákazníkov, živnostníkov a štátnu správu) umožňujeme vrátenie tovaru do 14 dní zdarma za rovnakých podmienok ako pre bežných spotrebiteľov.