Ak výrobok nefunguje, poprosíme Vás o zaslanie obrázkov a prípadne aj videa, na ktorom jasne vidieť, že výrobok nefunguje, ako má. Tieto obrázky/video  pomôže nášmu oddeleniu kvality identifikovať opakujúce sa problémy a zlepšovať kvalitu našich výrobkov.

Do 2 rokov po doručení

 • Výmena časti výrobku
 • Vrátenie časti peňazí

Do 30 dní po doručení

 • Výmena časti výrobku
 • Vrátenie časti peňazí
 • Vrátenie plnej sumy
 • Úplná výmena tovaru

Poznámka pre čiastočne poškodené výrobky:

 • Odporúča sa výmena časti výrobku alebo vrátenie časti peňazí.
 • V prípade úplnej výmeny tovaru alebo vrátenia plnej sumy sa môže požadovať vrátenie výrobku.

Do 6 mesiacov po doručení

 • Úplná výmena výrobku
 • Výmena časti výrobku
 • Vrátenie časti peňazí

Poznámka pre čiastočne poškodené výrobky:

 • Odporúča sa výmena časti výrobku alebo vrátenie časti peňazí.
 • V prípade úplnej výmeny tovaru sa môže požadovať vrátenie výrobku.

Ako postupovať:

1. krok

Pošlite fotky prípadne aj video poškodenia na alterita@alterita.sk

2. krok

Pozrite si dostupné riešenia v tabuľke vyššie. Upozorňujeme, že v prípade menšieho poškodenia sa odporúča výmena časti výrobku alebo vrátenie časti peňazí.

3. krok

Pošlite Vašu žiadosť zákazníckemu servisu Alterita s.r.o. a uveďte:

 • Číslo objednávky
 • Číslo SKU a množstvo
 • Fotku alebo video, na ktorých jasne vidno poškodený výrobok
 • Očakávané riešenie: výmena časti výrobku/vrátenie časti peňazí//vrátenie plnej sumy/úplná výmena tovaru

Zákaznícky servis Alterita s.r.o. tieto fotky/videá skontrolujú a potvrdíme, či je očakávané riešenie prijateľné alebo nie.

4. krok

Výmena časti výrobku
– Zákaznícky servis Alterita s.r.o. poskytne zoznam náhradných dielov k poškodenému výrobku. Požiadame Vás o identifikáciu kódu SKU a potrebné množstvo daného dielu.
– Vytvoríme objednávku na náhradný diel, ktorý bude odoslaný priamo na Vašu adresu.

Vrátenie časti peňazí
– Zákaznícky servis Alterita s.r.o. Vás bude informovať o tom, aká čiastka Vám bude vrátená. 
– Zákaznícky servis Alterita s.r.o. spracuje žiadosť o vrátenie peňazí. Peniaze budú odoslané späť na Váš účet. 

Úplná výmena tovaru alebo vrátenie plnej sumy
– Zákaznícky servis Alterita s.r.o. Vám poskytne pokyny na vrátenie tovaru.
– Zákaznícky servis Alterita s.r.o. počká, kým bude číslo na sledovanie zásielky s vráteným tovarom aktívne, a až potom spracuje výmenu tovaru ALEBO vrátenie peňazí. Ak nie je potrebné tovar vrátiť, výmena tovaru alebo vrátenie peňazí budú spracované ihneď.