1. krok

Vyplňte reklamačný formulár viď. vyššie.
Priložte najmä obrázky, na ktorých jasne vidno balenie a výrobok (vrátatene čísla SKU)

Vyplňte či si želáte vrátenie peňazí alebo výmenu tovaru. Vrátenie peňazi je možné len do 30 dní od doručenia.

2. krok

Prosím, uveďte:

  • Číslo objednávky
  • Číslo SKU a množstvo výrobkov
  • Obrázky doručeného tovaru (vrátane balenia s číslom SKU)
  • Spiatočná adresa
  • Očakávané riešenie (vrátenie peňazí alebo výmena tovaru)

3. krok

Zákaznícky servis Alterita s.r.o. Vám po potvrdení žiadosti poskytne pokyny na vrátenie tovaru.

4. krok

Zákaznícky servis Alterita s.r.o. Vám potvrdí úspešné spracovanie výmeny tovaru/vrátene peňazí.